Koninklijke Stichting Defensiemuseum
Het doel van de aanbesteding is het contracteren van één opdrachtnemer voor het resultaatgericht uitvoeren van accountantsdiensten. De Stichting Defensiemusea vormt de overkoepelende organisatie van vier Defensiemusea: het Nationaal Militair Museum, het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het Marechausseemuseum. De opdracht omvat de controle van de jaarrekening van de opdrachtgever. De volgende werkzaamheden maken deel uit van de opdracht:
- Strategische advisering aan het Algemeen en Dagelijkse Bestuur voortvloeiend uit de controle van de jaarrekeningen;
- Eventueel: overige additionele controleopdrachten en fiscaal advies (apart geprijsd).

De indiendatum van deze aanbesteding is 24 mei 2018. De aanvang van deze opdracht is op 3 september 2018 en loopt maximaal tot 2 september 2023. Wij sturen u graag de leidraad van deze aanbesteding toe, voorzien van onze toelichting op de belangrijkste inhoudelijke aspecten. Hiermee kunt u een eerste inschatting maken of deze aanbesteding voor u interessant is.

Ontvang leidraad & toelichting
Gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland voert een aanbesteding voor accountantsdiensten. De aanbesteding betreft de jaarrekening over de jaren 2018 en verder van de gemeente Berkelland. De gegunde inschrijver moet zich bereid tonen om tegen dezelfde tarieven ook de controle van de jaarrekening van de Omgevingsdienst Achterhoek uit te voeren.

De indiendatum van deze aanbesteding is 18 mei 2018. Bij aanvang wordt een contract getekend voor drie jaar: 2018 tot 2020. Na afloop van deze periode kan het contract verlengd worden met twee jaar: 2021 en 2022. Wij sturen u graag de leidraad van deze aanbesteding toe, voorzien van onze toelichting op de belangrijkste inhoudelijke aspecten. Hiermee kunt u een eerste inschatting maken of deze aanbesteding voor u interessant is.

Ontvang leidraad & toelichting
Gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Werkmaatschappij 8KTD

Voor de boekjaren 2018 t/m 2023 willen de gemeenten en de werkmaatschappij een nieuwe overeenkomst met een accountant afsluiten. De werkzaamheden van de accountant zijn gebaseerd op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording, het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG), de richtlijnen in het kader van de single Audit (SiSa), wettelijke regelingen, raadsbesluiten, gemeentelijke verordeningen, voorschriften en richtlijnen.

De indiendatum van deze aanbesteding is 8 mei 2018. Wij sturen u graag de leidraad van deze aanbesteding toe, voorzien van onze toelichting op de belangrijkste inhoudelijke aspecten. Op basis hiervan kunt u zelf een eerste inschatting van uw succeskans maken.

Ontvang leidraad & toelichting
 

Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van onze website. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close